Leptání VIN kódů

VIN kód neboli Vehicle Identification Number je sedmnáctimístné číslo karoserie, jakési rodné číslo vozu. Všechny evidence motorových vozidel pracují pouze s VIN kódem.

VIN kód je jediný celosvětově používaný identifikátor vozidla. Sedmnáctimístné číslo je výrobcem vyraženo do karoserie. Jsou v něm obsaženy podrobné informace o konkrétním vozidle. Každý výrobce automobilů má povinnost vést vlastní databázi ke každému jím vyrobenému vozu, kde jsou každému VIN kódu přiřazena identifikační, případně výrobní čísla příslušných agregátů a součástí vozidla. Všechna čísla v databázi musí souhlasit s čísly označených součástí na vozidle. Zjištěná odchylka od databáze naznačuje, že s původem vozidla není něco v pořádku a že se může jednat o upravený odcizený vůz.
VIN neobsahuje mezery, pomlčky, ani lomítka. Začíná třípísmenným kódem automobilky, která vozidlo vyrobila. Následující znaky charakterizují výrobek, tzn. – modelovou řadu, typ, druh motoru a jeho objem, provedení karoserie či používané palivo. Na konci se uvádí modelový rok a výrobní číslo (dříve číslo podvozku).  Zdroj: autolexicon.net 

VIN PRINT Technologie VIN PRINT přináší zjednodušení a komfort při leptání VIN na skla automobilu. Servis, pracující s technologii VINPRINT, již nemusí složitou cestou objednávat šablony s konkrétním VIN vozidla pro zákazníka přímo u výrobce šablon a čekat na jejich dodání, nýbrž si šablony vyrobí sám, přímo ve svém středisku.
Standardní sada VIN PRINT obsahuje software VIN PRINT a speciálně upravenou tiskárnu na výrobu šablon. Pracovník smluvního servisu tak po obdržení objednávky od zákazníka může okamžitě sám šablonu s VIN vyrobit. Šablona s VIN tak může být připravena k vyleptání do 5 minut od obdržení objednávky od zákazníka. Díky technologii VIN PRINT tak odpadá čekací doba na dodání šablony s konkrétním VIN od výrobce. Náklady na vyleptání VIN na skla vozidla se díky technologii VINPRINT snižují až o 80%.