Náhradní plnění

Společnost Autosklo servis VYSOČINA, družstvo zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Jejich počet je více než 50 % z celkového počtu zaměstnanců. Z tohoto důvodu můžeme poskytovat náhradní plnění dle § 78 zákona č.435 Sb. o zaměstnanosti.

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. Způsoby plnění, tj. zaměstnávání v pracovním poměru, odběr výrobků a služeb nebo odvod do státního rozpočtu, jsou považovány za rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat
(zdroj www.mpsv.cz).